SKI CHRONO SAMSE TOUR

Axelle Chevrier gagne le classement général du SKI CHRONO SAMSE TOUR en géant
et Marion Chevrier gagne le classement général SCST U18.